Các công ty phụ thuộc vào Đài Loan vẫn đang xem xét tái định vị một số hoạt động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhằm chiếm cảm tình từ chính quyền mới, Terry Gou, người sáng lập Foxconn, đã nói rằng công ty mình có thể hợp tác với Apple và đầu tư 7 tỉ USD vào Mỹ.