tin kinh te
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá Platinum thế giới - Real time


Lịch cập nhật: Cập nhật từng phút

Đồ thị giá Platinum trong 8 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 ounce)
 Đồ thị giá Platinum trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 ounce)
[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Qui đổi:
01 ounce  tương đương 8,3 chỉ        01 ounce ( oz) =  31,103476gr      01 chỉ   = 3,75gr

   

Đồ thị giá Platinum trong 8 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 kilogram)
 Đồ thị Platinum trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 kilogram)
[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]

 

Tin bài cùng thể loại