tin kinh te
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng thế giới -Cập nhật từng phút


Lịch cập nhật: Cập nhật từng phút

Đồ thị giá vàng trong 8 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 ounce)
 Đồ thị giá vàng trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 ounce)
[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Qui đổi:
01 ounce  tương đương 8,3 chỉ        01 ounce ( oz) =  31,103476gr      01 chỉ vàng  = 3,75gr

   

Đồ thị giá vàng trong 8 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 kilogram)
 Đồ thị giá vàng trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 kilogram)
[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]

 

Tin bài cùng thể loại