tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Cần điều kiện gì để được giảm giá trong khai trị giá hải quan?

  • Cập nhật : 25/08/2018

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty CP TM Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Việt Nam về việc xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá lô hàng NK. Theo đó, để được xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá, DN phải đáp ứng được các quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Phân tích cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đã quy định chi tiết về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ đề nghị xét giảm giá, thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá, thẩm quyền xử lý.

Trong đó quy định cụ thể: Khoản giảm giá chỉ được điều chỉnh trừ khi có đủ các điều kiện và điều kiện về khoản giảm giá thuộc một trong các loại giảm giá sau: Giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa; Giảm giả theo số lượng hàng hóa mua bán; Giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán.

Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá cũng được quy định rõ, bao gồm: 1 bản chính văn bản đề nghị trừ khoản giảm, giá sau khi hoàn thành việc NK và thanh toán cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng; 1 bản chụp Hợp đồng mua bán hàng hóa; 1 bản chính Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư này đối với trường hợp hàng hóa trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau; 1 bản chụp Bảng công bố giảm giá của người bán; 1 bản chụp Chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán”

Với những quy định trên, qua xem xét hồ sơ đề nghị giảm giá của Công ty, Tổng cục Hải quan cho biết, hồ sơ của công ty không đầy đủ và không đáp ứng theo quy định. Cụ thể: Tại hợp đồng mua bán hàng hóa chỉ nêu khoản chiết khấu là 25% nhưng không quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được chiết khấu 25% (không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d.1.1); không có Bảng công bố giảm giá của người bán (hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm d.2.4).

Như vậy, lô hàng nhập khẩu của Công ty không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định nêu trên, đề nghị Công ty nộp thuế theo quy định.

 

Theo Thu Trang/baohaiquan.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục