Một trong những cam kết giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử là loại bỏ và viết lại các thỏa thuận thương mại tự do có Mỹ tham gia. Song đến nay, sau sáu tháng nhậm chức, nhiều lời hứa vẫn chưa thành hiện thực.