tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Phó thủ tướng "giật mình" vì chi thường xuyên quá lớn

  • Cập nhật : 31/12/2015

(Kinh te)

Mặc dù thu ngân sách năm nào cũng vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước nhưng cân đối vẫn hết sức khó khăn và căng thẳng, bội chi ngân sách còn cao

Đánh giá về tình hình hoạt động của ngành Tài chính, Phó Thủ tướng cho rằng điều hành ngân sách đã chủ động, thực hiện tiết kiệm ngay từ đầu năm nên thu ngân sách đã vượt kế hoạch đề ra.

Điều này có ý nghĩa lớn khi mà giá dầu giảm mạnh, tác động lớn đến thu ngân sách. Đặc biệt là phương án dùng 10.000 tỷ đồng từ quỹ đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp để bù hụt thu ngân sách sẽ không phải sử dụng đến.

Tuy nhiên, vẫn còn những trăn trở được Phó Thủ tướng đặt ra đó là vấn đề cân đối ngân sách Nhà nước. Mặc dù thu ngân sách năm nào cũng vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước nhưng cân đối vẫn hết sức khó khăn và căng thẳng, bội chi ngân sách còn cao, chưa thực hiện mục tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ.

“Vấn đề gì ở đây? Cần xem và phân tích đánh giá thêm. Thu chi ngân sách đã hợp lý chưa, nếu chưa thì phải có giải pháp và phương án trình cấp thẩm quyền để có chính sách hợp lý” – Phó Thủ tướng nói.

Đặc biệt liên quan đến cơ cấu chi ngân sách, Phó Thủ tướng cũng cho biết đã "giật mình" vì chi thường xuyên tăng nhanh quá và đặt câu hỏi: “Cơ cấu chi ngân sách hợp lý chưa? Ta thực hiện theo Nghị quyết nhưng chi thường xuyên của ngân sách tăng nhanh quá và tăng cao hơn cả thu, nên ngân sách khó là đúng thôi”

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải xem và cơ cấu lại hoạt động chi ngân sách, đặc biệt là chi thường xuyên. Thực tế hiện có nơi chi tiêu lãng phí, chưa tiết kiệm và chặt chẽ nên đây là vấn đề cần được Bộ Tài chính đánh giá và tính toán.

Một vấn đề khiến Phó Thủ tướng trăn trở, đó là nợ công tăng nhanh do nhu cầu đầu tư phát triển. Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu nợ công hiện nay thì nợ trong nước với thời hạn ngắn, lãi suất cao chiếm tỷ lệ lớn nên gây ra áp lực căng thẳng trong trả nợ.

Do đó, Phó Thủ tướng cho rằng cần phải cân nhắc, lên phương án và cơ cấu nợ công, không phải chỉ 2015 mà cả nhiệm kỳ, để làm sao nợ công đảm bảo lành mạnh, vững chắc, an toàn và an ninh.

Trong năm 2016, Phó Thủ tướng cho rằng điều hành vĩ mô sẽ khó khăn hơn khi tình hình biến động, hội nhập kinh tế lớn, nên mỗi tác động biến động thế giới phản ứng với trong nước rất nhanh. Do đó, các chính sách cần tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp để chủ động trong hội nhập.

Điều hành tài chính ngân sách chung cả giai đoạn 2016 – 2020 trên tinh thần chặt chẽ hơn, hiệu quả và giữ vững kỷ cương kỷ luật tài chính, xuyên suốt cả giai đoạn, xây dựng cơ cấu ngân sách và cơ cấu lại nợ công.

Đặc biệt trước tình hình giá dầu giảm sâu, Phó Thủ tướng yêu cầu thu nội địa và thu xuất nhập khẩu phải tăng lên khoảng 7-8% để bù đắp hụt thu từ dầu thô. Đồng thời, quản lý chặt chẽ chi ngân sách từ đầu năm, chủ động trong chi tiêu và tiết kiệm cân đối thu chi ngân sách hợp lý.

Đồng thời, tiếp tục có giải pháp phát triển thị trường, nhất là vốn và bảo hiểm, trên tinh thần đó huy động vốn tốt hơn. Tiếp tục thúc đẩy tái cơ cấu DNNN, gồm cả công ty nông lâm nghiệp, cơ quan tài chính ở địa phương và bộ.

Tiếp tục điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Phó Thủ tướng lưu ý, vấn đề giá cả liên quan người dân nên phải thận trọng, hợp lý. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực chủ động thông tin về hội nhập cho DN và người dân.

(Theo CafeF)

Trở về

Bài cùng chuyên mục