Cơ quan Hải quan lo ngại ách tắc hàng hóa biên mậu từ đầu năm 2016 do Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới chưa ban hành danh sách các thương nhân đủ điều kiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở.