tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Những nhóm hàng nhập khẩu chính 4 tháng năm 2018

  • Cập nhật : 01/06/2018

Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4/2018 của Việt Nam là 17,2 tỷ USD, giảm 8,9% về số tương đối và giảm 1,67 tỷ USD về số tuyệt đối. Trong tháng 4/2018, có tới 39/53 nhóm hàng nhập khẩu chính giảm so với tháng trước.

nhung nhom hang nhap khau chinh 4 thang nam 2018

Những nhóm hàng nhập khẩu chính 4 tháng năm 2018

Trong đó, giảm mạnh ở các nhóm hàng như: máy vi tính,  sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 974 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 268 triệu USD, kim loại thường khác giảm 175 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu giảm 161 triệu USD, xăng dầu các loại giảm 152 triệu USD…

Trong 4 tháng năm 2018, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 6,06 tỷ USD về số tuyệt đối).  Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh ở 5 nhóm hàng là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 2,17 tỷ USD, xăng dầu các loại tăng 679 triệu USD, kim loại thường khác tăng 455 triệu USD, vải các loại tăng 430 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 425 triệu USD.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính:

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Hàn Quốc tiếp tục là  thị trường cung cấp nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng năm 2018.

Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2018 là 2,72 tỷ USD, giảm 26,3% so với tháng trước, nâng trị giá nhập khẩu trong 4 tháng năm 2018 lên 13,14 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khối các doanh nghiệp FDI nhập khẩu 12,2 tỷ USD, tăng 21,6% và khối các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 935 triệu USD, hầu như không tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 4 tháng năm 2018 với trị giá là 5,83 tỷ USD, tăng 34,2%; tiếp theo là các thị trường: Trung Quốc: 2,10 tỷ USD, tăng 0,5%; Nhật Bản: 1,16 tỷ USD, tăng 29,3%; Đài Loan: 1,07 tỷ USD, tăng 0,7%…

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2018 đạt 2,45 tỷ USD, giảm 9,8% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2018, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 10 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác trong 4 tháng từ đầu năm 2018 chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với 3,38 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc với 1,91 tỷ USD, giảm 42,2%; nhập khẩu  từ Nhật Bản đạt 1,41 tỷ USD, tăng 1%…

Điện thoại các loại và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 961 triệu USD, giảm 2% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng từ đầu năm 2018 đạt 4,28 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 2,56 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 1,49 tỷ USD, tăng 4,4%…

Vải các loại: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 23,1% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng từ đầu năm 2018 đạt 3,76 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với hơn 2 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước;  Hàn Quốc với 669 triệu USD, tăng 10,3%; từ Đài Loan với 513 triệu USD, tăng 2,5%…

Sắt thép các loại: trong tháng nhập khẩu nhóm hàng này là 1,16 triệu tấn, trị giá 844 triệu USD, tăng 11,3% về lượng và tăng 13,3% về trị giá. Tính đến hết tháng 4/2018, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 4,28 triệu tấn, trị giá 3,03 tỷ USD, giảm 23,5% về lượng và giảm 5,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại trong 4 tháng từ đầu năm 2018 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 1,82 triệu tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, giảm 33,2% về lượng và giảm 12,4 về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Nhật Bản với 708 nghìn tấn, trị giá 486 triệu USD, giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 7,4% về trị giá; từ Hàn Quốc với gần 595 nghìn tấn, trị giá 474 triệu USD, tăng 8,6% về lượng và 21,6% về trị giá…

Xăng dầu các loại: lượng nhập khẩu trong tháng là 976 nghìn tấn, trị giá là 632 triệu USD, giảm 20,4% về lượng và giảm 19,4% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 4 năm 2018, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 4,36 triệu tấn, tăng 10,7%, trị giá nhập khẩu là gần 2,82 tỷ USD, tăng 31,8% so với 4 tháng/2017.

Trong 4 tháng năm 2018, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu chủ yếu từ các thị trường: Ma-lai-xi-a: 1,3 triệu tấn, tăng 69,3%; Hàn Quốc: 1,16 triệu tấn, tăng 16,6%; Xinh-ga-po: 914 nghìn tấn, giảm 43,9%; Trung Quốc: 503 nghìn tấn, tăng 46,2%... so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: nhập khẩu trong tháng của nhóm hàng này đạt 377 nghìn tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 22,4% về lượng và 20,3% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng từ đầu năm 2018 của nhóm hàng này đạt 1,69 triệu tấn, trị giá 2,69 tỷ USD, tăng 10,3% về lượng và tăng 18,8% về trị giá so cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Hàn Quốc với 295 nghìn tấn, trị giá 506 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và 8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Ả Rập Thống Nhất với 333 nghìn tấn, trị giá 419 triệu USD, tăng 15,1% về lượng và tăng 26% về trị giá….

Kim loại thường khác: nhập khẩu trong tháng đạt 129 nghìn tấn, trị giá 505 triệu USD, giảm 31,9% về lượng và giảm 25,8% về trị giá. Trong 4 tháng/2018 lượng nhập khẩu kim loại thường khác đạt 579 nghìn tấn, trị giá 2,16 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và tăng 26,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường các loại nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 122 nghìn tấn, trị giá 494 triệu USD, giảm 8,4% về lượng và tăng 5% về trị giá; Trung Quốc với 106 nghìn tấn, trị giá 354 triệu USD, giảm 7,6% về lượng nhưng tăng 17,5% về trị giá; …

Sản phẩm từ chất dẻo: nhập khẩu trong tháng có trị giá 416 triệu USD, giảm 13,8% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 4 tháng đầu năm đạt 1,76 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm từ chất dẻo nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 629 triệu USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất xứ từ Hàn Quốc với 528 triệu USD, tăng 5%; xuất xứ từ Nhật Bản với 254 triệu USD, tăng 5,9%.

Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày:  nhập khẩu trong tháng đạt trị giá 497 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 1,74 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng tính từ đầu năm 2018 nhập khẩu nhóm hàng chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 646 triệu USD, giảm 2,1%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 226 triệu USD, giảm 5,3%; xuất xứ Đài Loan với 148 triệu USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Baohaiquan.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục