tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Điện thoại vẫn dẫn đầu 10 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô

  • Cập nhật : 19/10/2017

Tính đến hết 9 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 308,12 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 154,32 tỷ USD, tăng 20% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 153,99 tỷ USD, tăng 22,7%.

Điện thoại vẫn dẫn đầu 10 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô

Ảnh minh họa.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 9/2017 đạt 37,58 tỷ USD, giảm nhẹ 1,0% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 19,34 tỷ USD, giảm 2,1% và nhập khẩu đạt 18,24 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng thặng dư 1,1 tỷ USD.

Tính đến hết 9 tháng /2017,  tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 308,12 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 154,32 tỷ USD, tăng 20% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 153,99 tỷ USD, tăng 22,7%.

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9/2017 với 22 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đạt kim ngạch 135,21 tỷ USD, chiếm 87,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, có tới 4 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng, trong đó tăng mạnh mạnh nhất là điện thoại các loại và linh kiện tăng 23,6%, tương ứng tăng hơn 6 tỷ USD, so với tháng trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 41,4%, tương ứng tăng 5,42 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 29,7%, tương ứng tăng 2,13 tỷ USD.

 Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 9 tháng/2016 và 9 tháng 2017

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tháng 9/2017 tiếp tục tăng trưởng cao với kim ngạch đạt trị giá 4,85 tỷ USD, tăng 17,6% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng 2017 đạt 31,54 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 9 tháng 2017 là: thị trường EU: 9,14 tỷ USD, tăng 14,2% và chiếm gần 29% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất: 3,04 tỷ USD, giảm 4,2%; Hoa Kỳ: 2,89 tỷ USD, giảm 7,4%... so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 9/2017 đạt 2,38 tỷ USD, giảm 11,2% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng 2017 lên 19,21 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 9,25 tỷ USD, tăng 7,5%; sang EU đạt 2,77 tỷ USD, tăng 5%; sang Nhật Bản đạt 2,25 tỷ USD, tăng 5,3%; sang Hàn Quốc là 1,91 tỷ USD, tăng 11,8%…so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 2,41 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng 2017 lên 18,54 tỷ USD, tăng mạnh 41,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 9 tháng 2017 là: Trung Quốc: 4,67 tỷ USD, tăng mạnh 86,7%; thị trường EU: 3,35 tỷ USD, tăng 24,3%; Hoa Kỳ: 2,41 tỷ USD, tăng 12,5%; …so với cùng kỳ năm trước.

Giầy dép các loại: Xuất khẩu giầy dép các loại trong tháng 9/2017 đạt 1,04 tỷ USD, giảm mạnh 17,8% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng trong 9 tháng/2017 đạt 10,64 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng/2017 giầy dép các loại chủ yếu được xuất khẩu đến các thị trường: Hoa Kỳ với 3,76 tỷ USD, tăng 13,7%; thị trường EU (28 nước) đạt 3,33 tỷ USD, tăng 10,8%, thị trường Trung Quốc 824 triệu USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước

 

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,08 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng/2017 đạt 9,31 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong 9 tháng/2017 chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường

Hàng thủy sản: Xuất khẩu hàng thủy sản trong tháng đạt 787 triệu USD, giảm 6,5% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9/2017, cả nước đã xuất khẩu 5,99 tỷ USD hàng thủy sản, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 bao gồm:  Hoa Kỳ với 1,05 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5%; Nhật Bản với 946 triệu USD, tăng 24,6%; Trung Quốc với 783 triệu USD, tăng 65,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm từ gỗ: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 9/2017 đạt 641 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng /2017 đạt 5,54 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam 9 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 2,36 tỷ USD, tăng 18,8%; Trung Quốc với 783 triệu USD, tăng 9,1%; Nhật Bản với 765 triệu USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 9/2017 đạt 528 triệu USD, giảm 7,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng/2017 đạt 5,1 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam 9 tháng/2017 chủ yếu gồm: Nhật Bản với 1,56 tỷ USD, tăng 13,2%; Hoa Kỳ với 865 triệu USD, tăng 52%, Thái Lan với 245 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; …

Xơ sợ dệt các loại: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 123 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, giảm 1,1% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng/2017 đạt 991 nghìn tấn, trị giá 2,63 tỷ USD, tăng 15,7% về lượng và 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu xơ sợ dệt các loại từ Việt Nam 9 tháng/2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với 1,48 tỷ USD, tăng 26%; Hàn Quốc với 241 triệu USD, tăng 24,2%; Thổ Nhĩ Kỳ với 116 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước; …

Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng đạt 280 triệu USD, giảm 13,1% so với tháng trước. Trong 9 tháng/2017, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,63 tỷ USD tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu hàng rau quả từ Việt Nam trong 9 tháng /2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với kim ngạch đạt 2 tỷ USD tăng mạnh 53,1% so với cùng kỳ năm 2016; Tiếp theo là Nhật Bản đạt 93 triệu USD, tăng 66,1%; Hoa Kỳ đạt 76 triệu USD, tăng 27,6%...so với 9 tháng/2016.

HẠ AN
Theo Bizlive.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục