Trong khi bao bì quốc tế có xu hướng đơn giản, nhã nhặn thì của Việt Nam bị chê lòe loẹt, không am hiểu thị hiếu Hàn Quốc.