Lô hàng nhập từ Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm đã bị hải quan Hải Phòng giữ lại khiến một doanh nghiệp của Lào nhờ Đại sứ quán Lào và Bộ Công thương can thiệp.