tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Bộ Xây dựng phải thoái gần 5.300 tỷ đồng tại 19 Tổng Công ty

  • Cập nhật : 01/09/2015

(Tin kinh te)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo về việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Phiên họp Chính phủ tháng 8/2015.

anh minh hoa

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch trong năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, gồm 9 Tổng công ty - Công ty mẹ: LILAMA, FICO, CC1, COMA, VNCC, HUD, IDICO, Sông Đà và VICEM.

Trong đó có 8 Công ty con cổ phần hóa cùng Công ty mẹ, bao gồm 3 đơn vị thuộc VICEM, 2 đơn vị thuộc IDICO, 01 đơn vị thuộc Sông Đà, 02 đơn vị thuộc COMA. 2 Công ty con cổ phần hóa riêng gồm Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị HUDS thuộc HUD, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa thuộc Sông Đà.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đã đạt được một số kết quả. Trong đó, Tổng công ty - Công ty mẹ LICOGI đã bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với kết quả bán hết 100% số lượng cổ phần chào bán; dự kiến đại hội đồng cổ đông lần đầu trong tháng 9/2015.

Tổng công ty - Công ty mẹ LILAMA đang hoàn tất thủ tục để IPO trong tháng 9/2015, Công ty mẹ CCI và FICO đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa trong tháng 6/2015. Trong tháng 9 cho đến quý IV/2015, các Tổng công ty - Công ty mẹ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa là COMA, VNCC, Sông Đà, ViCEM, HUD, IDICO.

Cũng trong báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết năm 2015 có 170 danh mục cần thoái vốn với giá trị 5.256,4 tỷ đồng, bao gồm 159 danh mục thoái 100% vốn với giá trị 4.874,4 tỷ đồng và 11 danh mục thoái vốn một phần với giá trị 382 tỷ đồng.

Trong 8 tháng năm 2015, Bộ Xây dựng đã xem xét, phê duyệt chủ trương thoái vốn của 25 Công ty con thuộc các Tổng công ty và đã thoái vốn thành công tại 12 danh mục, với tổng giá trị đầu tư là 244,66 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về là 200,75 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết 15/8/2015 đã thực hiện thoái vốn thành công tại 51 danh mục với giá trị đầu tư 1.301,9 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 1.325,6 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch đề ra. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 25 danh mục, với  giá  trị 1.763,8 tỷ đồng, chiếm 33,5% kế hoạch thoái vốn.
 
Theo kết quả rà soát, nhiều Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác thoái vốn theo đề án đã được phê duyệt như: Tổng công ty Sông Đà, LILAMA, HANCORP, IDICO, COMA. Tuy nhiên, vẫn còn một số Tổng công ty còn chậm triển khai công tác thoái vốn như Tổng công ty Bạch Đằng, FiCO, HUD.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng báo cáo về kế hoạch sáp nhập các công ty con, công ty đầu mối, công tác quản trị doanh nghiệp trong văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ.

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục