Theo Dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ 2016 đến năm 2020 vừa được Bộ Công Thương công bố, các dự án đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị để sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm sẽ được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước.