Năm 2015 ghi nhận một năm thu hút vốn FDI kỷ lục của Việt Nam kể từ năm 2009 đến nay, đặc biệt với 4 dự án lớn có quy mô lớn trên 1 tỷ USD được cấp phép.