GDP quý II của Nga giảm mạnh nhất kể từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009.