tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Những trường hợp nào sẽ được giảm thuế?

  • Cập nhật : 19/05/2016

(tin kinh te)

Quy định về các trường hợp giảm thuế, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã chi tiết các trường hợp được miễn thuế, những chứng từ cần thiết trong bộ hồ sơ xin giảm thuế và trình tự, thủ tục, thẩm quyền giảm thuế.

chi cuc truong chi cuc hai quan noi lam thu tuc hai quan se quyet dinh viec giam thue. anh: t.trang.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan sẽ quyết định việc giảm thuế. Ảnh: T.Trang.

Theo đó, tại Điều 32 dự thảo Nghị định quy định về các trường hợp giảm thuế bao gồm:

Hàng hoá XK, NK đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định Điều 38, Điều 59 Luật Hải quan số 54/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá. Trường hợp hàng hóa XK, NK bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Nguyên liệu, máy móc, thiết bị NK theo hợp đồng gia công, sản xuất XK bị thiệt hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, được giảm thuế NK và thuế giá trị gia tăng khâu NK tương ứng với tỷ lệ tổn thất, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Đã thông quan và được cơ quan chức năng theo quy định tại khoản 1 Điều này xác định rõ có thiệt hại thực tế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ và tỷ lệ thiệt hại; Được cơ quan Hải quan và cơ quan thuế kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, giao dịch có liên quan và các chứng từ khác để xác định việc hạch toán hàng hóa thực tế bị thiệt hại, hư hỏng, mất mát.

Trường hợp nguyên liệu, máy móc, thiết bị NK bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra có thực hiện bảo hiểm và đã được tổ chức bảo hiểm bồi thường thiệt hại bao gồm cả tiền thuế NK và thuế giá trị gia tăng thì không được xử lý giảm thuế NK, thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về hồ sơ giảm thuế, bao gồm:

1 bản chính công văn yêu cầu xét giảm thuế của người nộp thuế trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số lượng, trị giá, số tiền thuế, lý do đề nghị giảm thuế, số tờ khai hải quan; trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các tờ khai hải quan giảm thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị giảm thuế. Trường hợp nguyên liệu, máy móc, thiết bị NK theo hợp đồng gia công, sản xuất XK bị thiệt hại, công văn đề nghị xét giảm thuế phải nêu rõ nguyên nhân dẫn đến thiệt hại, tỷ lệ tổn thất của nguyên liệu, máy móc, thiết bị NK, số tiền thuế đề nghị được giảm và cam đoan chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo;

1 bản chính Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại như: Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị NK.

1 bản chính Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá NK.

1 bản chụp Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có).

1 bản chụp Hợp đồng/biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có).

Trường hợp hàng hoá XK, NK thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định tại Điều 32 Nghị định này nhưng không mua bảo hiểm thì hồ sơ xét giảm thuế không bao gồm chứng từ được nêu tại điểm d, điểm đ khoản này, người nộp thuế có cam kết về việc không mua bảo hiểm tại công văn đề nghị quy định tại điểm a khoản này; hoặc đối với trường hợp Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế thì phải có1 bản chính xác nhận của cơ quan bảo hiểm.

Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1 nêu trên, người nộp thuế nộp thêm1 bản chụp tờ khai hải quan.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giảm thuế:

Người nộp thuế nộp hồ sơ cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tại Nghị định này xác nhận về việc hư hỏng, mất mát, thiệt hại.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ giảm thuế do người nộp thuế khai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ; Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp giữa tờ khai hải quan trên Hệ thống với hồ sơ đề nghị giảm thuế.

Ban hành quyết định giảm thuế theo quy định hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng giảm thuế, số tiền thuế phải nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và xử phạt theo quy định hiện hành (nếu có); trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn này có thể kéo dài tối đa là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất XK bị thiệt hại, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho người nộp thuế bổ sung theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ nhập kho, xuất kho … Thời gian hoàn thành việc kiểm tra không quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc giảm thuế.

 

 

Thu Trang
(Theo Báo Hải Quan) 
Trở về

Bài cùng chuyên mục