Tỏi của Tây Ban Nha chủ yếu xuất khẩu trong khối EU, mặc dù các lô hàng được đưa tới các nước khác, chẳng hạn như Canada và Braxin, cũng như các thị trường mới nổi như Australia và Nhật Bản. Tây Ban Nha cũng nhập khẩu tỏi từ Argentina, Chile và Mexico.