Một đặc tính mà bất cứ DN xuất khẩu nào của Việt Nam cũng có thể dễ dàng nhận thấy khi làm ăn với bạn hàng Nhật là yêu cầu, đòi hỏi cao, nhưng khi đã được kiểm chứng và có được niềm tin, thì họ sẽ rất gắn kết, chung thủy…