tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 17-08-2016

  • Cập nhật : 17/08/2016
Cập nhật lúc 02:53:30 PM 17/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.480 36.730
Vàng SJC 10L 36.480 36.730
Vàng SJC 1L 36.480 36.730
Vàng SJC 5c 36.480 36.750
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.480 36.760
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.000 36.400
Vàng nữ trang 99,99% 35.600 36.400
Vàng nữ trang 99% 35.240 36.040
Vàng nữ trang 75% 26.053 27.453
Vàng nữ trang 58,3% 19.973 21.373
Vàng nữ trang 41,7% 13.930 15.330
Hà Nội
Vàng SJC 36.480 36.750
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.480 36.750
Nha Trang
Vàng SJC 36.470 36.750
Cà Mau
Vàng SJC 36.480 36.750
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.470 36.750
Bình Phước
Vàng SJC 36.450 36.760
Huế
Vàng SJC 36.480 36.750
Cập nhật lúc 09:08:48 AM 17/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.460 36.710
Vàng SJC 10L 36.460 36.710
Vàng SJC 1L 36.460 36.710
Vàng SJC 5c 36.460 36.730
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.460 36.740
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.980 36.380
Vàng nữ trang 99,99% 35.580 36.380
Vàng nữ trang 99% 35.220 36.020
Vàng nữ trang 75% 26.038 27.438
Vàng nữ trang 58,3% 19.962 21.362
Vàng nữ trang 41,7% 13.922 15.322
Hà Nội
Vàng SJC 36.460 36.730
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.460 36.730
Nha Trang
Vàng SJC 36.450 36.730
Cà Mau
Vàng SJC 36.460 36.730
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.450 36.730
Bình Phước
Vàng SJC 36.430 36.740
Huế
Vàng SJC 36.460 36.730
Cập nhật lúc 08:05:09 AM 17/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.490 36.740
Vàng SJC 10L 36.490 36.740
Vàng SJC 1L 36.490 36.740
Vàng SJC 5c 36.490 36.760
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.490 36.770
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.010 36.410
Vàng nữ trang 99,99% 35.610 36.410
Vàng nữ trang 99% 35.250 36.050
Vàng nữ trang 75% 26.060 27.460
Vàng nữ trang 58,3% 19.979 21.379
Vàng nữ trang 41,7% 13.934 15.334
Hà Nội
Vàng SJC 36.490 36.760
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.490 36.760
Nha Trang
Vàng SJC 36.480 36.760
Cà Mau
Vàng SJC 36.490 36.760
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.480 36.760
Bình Phước
Vàng SJC 36.460 36.770
Huế
Vàng SJC 36.490 36.760
Cập nhật lúc 00:05:00 AM 17/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.540 36.780
Vàng SJC 10L 36.540 36.780
Vàng SJC 1L 36.540 36.780
Vàng SJC 5c 36.540 36.800
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.540 36.810
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.050 36.450
Vàng nữ trang 99,99% 35.650 36.450
Vàng nữ trang 99% 35.289 36.089
Vàng nữ trang 75% 26.090 27.490
Vàng nữ trang 58,3% 20.002 21.402
Vàng nữ trang 41,7% 13.951 15.351
Hà Nội
Vàng SJC 36.540 36.800
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.540 36.800
Nha Trang
Vàng SJC 36.530 36.800
Cà Mau
Vàng SJC 36.540 36.800
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.530 36.800
Bình Phước
Vàng SJC 36.510 36.810
Huế
Vàng SJC 36.540 36.800
Trở về

Bài cùng chuyên mục