9 tháng đầu năm lãi hoạt động dịch vụ tăng trưởng bình quân 40%, đóng góp 22~25% tổng thu nhập của nhiều ngân hàng như SHB, Sacombank, SCB….đang trở thành miếng bánh ngon của nhiều ngân hàng, đặc biệt trong xu hướng tiêu dùng cho cá nhân tăng.