Làn sóng đầu tư thứ hai vào Việt Nam của các doanh nghiệp Thụy Điển tập trung nhiều vào lĩnh vực tiêu dùng.