Được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, nhà đầu tư yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.