tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 13-01-2016

  • Cập nhật : 13/01/2016
Cập nhật lúc 03:26:00 PM 13/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.62032.880
Vàng SJC 10L32.62032.880
Vàng SJC 1L32.62032.880
Vàng SJC 5c32.62032.900
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.62032.910
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.21030.510
Vàng nữ trang 99,99%29.71030.510
Vàng nữ trang 99%29.40830.208
Vàng nữ trang 75%21.73523.035
Vàng nữ trang 58,3%16.63917.939
Vàng nữ trang 41,7%11.57412.874
Hà Nội
Vàng SJC32.62032.900
Đà Nẵng
Vàng SJC32.62032.900
Nha Trang
Vàng SJC32.61032.900
Cà Mau
Vàng SJC32.62032.900
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.61032.900
Bình Phước
Vàng SJC32.59032.910
Huế
Vàng SJC32.62032.900
Cập nhật lúc 02:30:15 PM 13/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.63032.890
Vàng SJC 10L32.63032.890
Vàng SJC 1L32.63032.890
Vàng SJC 5c32.63032.910
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.63032.920
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.21030.510
Vàng nữ trang 99,99%29.71030.510
Vàng nữ trang 99%29.40830.208
Vàng nữ trang 75%21.73523.035
Vàng nữ trang 58,3%16.63917.939
Vàng nữ trang 41,7%11.57412.874
Hà Nội
Vàng SJC32.63032.910
Đà Nẵng
Vàng SJC32.63032.910
Nha Trang
Vàng SJC32.62032.910
Cà Mau
Vàng SJC32.63032.910
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.62032.910
Bình Phước
Vàng SJC32.60032.920
Huế
Vàng SJC32.63032.910
Cập nhật lúc 10:05:03 AM 13/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.67032.930
Vàng SJC 10L32.67032.930
Vàng SJC 1L32.67032.930
Vàng SJC 5c32.67032.950
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.67032.960
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.27030.570
Vàng nữ trang 99,99%29.77030.570
Vàng nữ trang 99%29.46730.267
Vàng nữ trang 75%21.78023.080
Vàng nữ trang 58,3%16.67417.974
Vàng nữ trang 41,7%11.59912.899
Hà Nội
Vàng SJC32.67032.950
Đà Nẵng
Vàng SJC32.67032.950
Nha Trang
Vàng SJC32.66032.950
Cà Mau
Vàng SJC32.67032.950
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.66032.950
Bình Phước
Vàng SJC32.64032.960
Huế
Vàng SJC32.67032.950
Cập nhật lúc 00:02:27 AM 13/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.76033.060
Vàng SJC 10L32.76033.060
Vàng SJC 1L32.76033.060
Vàng SJC 5c32.76033.080
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.76033.090
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.43030.730
Vàng nữ trang 99,99%29.93030.730
Vàng nữ trang 99%29.62630.426
Vàng nữ trang 75%21.90023.200
Vàng nữ trang 58,3%16.76718.067
Vàng nữ trang 41,7%11.66612.966
Hà Nội
Vàng SJC32.76033.080
Đà Nẵng
Vàng SJC32.76033.080
Nha Trang
Vàng SJC32.75033.080
Cà Mau
Vàng SJC32.76033.080
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.75033.080
Bình Phước
Vàng SJC32.73033.090
Huế
Vàng SJC32.76033.080
Trở về

Bài cùng chuyên mục