tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

42 dự án “đổ bộ” vào quận Hoàn Kiếm năm 2016

  • Cập nhật : 20/02/2016

(Bat dong san)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàn Kiếm được phân bổ: Đất nông nghiệp 15,76ha, đất phi nông nghiệp 512,99ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 có 42 dự án.

Bao gồm 16 dự án liên quan đến cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất, 19 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 7 dự án mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước 31/5/2016.

Đồng thời, tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đât theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của quận Hoàn Kiếm, bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 31/10/2016.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục