Là các xã nghèo nhất huyện, là những huyện thiếu thốn ngân sách “đứng đầu” cả tỉnh, nhưng câu chuyện bứt phá với việc hai xã nghèo ở hai huyện Phú Bình và Phổ Yên đóng góp cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên hàng nghìn tỷ đồng đang làm các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nhân “đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác”. Xã nghèo cất cánh, vì sao?