tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hà Nội cho phép mở rộng sân golf Đồng Mô

  • Cập nhật : 07/01/2016

(Bat dong san)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7400/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng 18 hố golf tại Sân golf quốc tế Đảo Vua nhằm hình thành sân golf 54.

Theo quyết định, diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 100 ha tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Dự án có tổng mức đầu tư gần 499 tỷ đồng. Dự án khởi công quý I/2016, hoàn thành quý I/2018; thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

UBND Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Thung lũng vua có trách nhiệm thực hiện các quy định của nhà nước quy định tại Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai dự án; tuân thủ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch sân golf đến năm 2020, quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030.

UBND Hà Nội cũng lưu ý chủ đầu tư chỉ triển khai thực hiện các bước tiếp theo dự án khi được cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kê hoạch bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của hồ sơ tài liệu gửi kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về số vốn chủ sở hữu, vốn góp, vốn huy động để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục triển khai tiếp theo của dự án cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước và thành phố.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký, Nhà đầu tư phải hoàn thiện thủ tục lập và trình có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định. Trường hợp quá thời hạn đã nêu, do nguyên nhân khách quan, nhà đầu tư phải báo cáo giải trình lý do và đề nghị UBND thành phố xem xét gia hạn.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục