“Mua nhà đầu năm, đón ngay lộc vàng” là chương trình được áp dụng cho khách hàng mua dự án Hanoi Landmark 51.