tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hà Nội tăng chỉ tiêu đất đô thị, KĐT thêm gần 3.000 ha vào năm 2020

  • Cập nhật : 03/12/2015

(Bat dong san)

UBND TP Hà Nội xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích đất ở tại đô thị, khu đô thị thời kỳ 2016 - 2020 là 2.410 ha; đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.610 ha, tăng 2.928 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Thông tin từ UBND Hà Nội cho biết, thành phố đã  thông qua Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thông qua kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội thời kỳ 2016 - 2020.

Theo đó, TP Hà Nội và xác định có 18 chỉ tiêu sử dụng đất đề nghị điều chỉnh so với chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013. Trong đó, đáng chú ý chỉ tiêu đất đô thị, khu đô thị được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đô thị, khu đô thị đến năm 2020 là 1.682 ha; kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015 là 768 ha; còn lại (chưa thực hiện) là 914 ha. UBND TP cân đối, xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích đất ở tại đô thị, khu đô thị thời kỳ 2016 - 2020 là 2.410 ha; đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.610 ha, tăng 2.928  ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Còn đối với đất xây dựng khu, cụm công nghiệp, theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 4.562 ha; kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015 là 501 ha; còn lại (chưa thực hiện) là 4.061 ha. UBND TP cân đối, xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng Khu, Cụm công nghiệp thời kỳ 2016-2020 là 2.745 ha (gồm 09 Khu công nghiệp và 154 Cụm công nghiệp..); đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 3.246 ha, giảm 1.316 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đối với chỉ tiêu đất quốc phòng, theo phân bổ, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 là 6.028 ha; kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015 là 660 ha; còn lại (chưa thực hiện) là 5.368 ha. UBND TP cân đối, xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích quốc phòng thời kỳ 2016-2020 là 3.942 ha (bao gồm các công trình phòng thủ, trú ẩn và trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã); đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.603 ha, giảm 1.425 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

(Theo CafeF)

Trở về

Bài cùng chuyên mục