UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm.