Các nhà phân tích cho biết giá máy bay đang có xu hướng giảm xuống. Theo những nhà quản trị ngành công nghiệp du lịch, đây là tín hiệu tốt cho doanh nghiệp lữ hành.