Xu hướng nghỉ dưỡng để vừa hưởng thụ, vừa có lợi nhuận từ cho thuê, vừa có tài sản tăng trưởng. Người ta gọi là "Thảnh thơi chờ đắc lợi" hoặc "bạn ngủ nhưng tiền của bạn không ngủ".