Báo cáo của WB cho thấy doanh nghiệp mất khoảng 770 giờ mỗi năm để nộp thuế, cao hơn nhiều số liệu công bố của các cơ quan quản lý trong nước.