Ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, vụ vải thiều năm 2015, toàn tỉnh Bắc Giang đạt sản lượng 195.000 tấn quả tươi (tương đương với năm 2014) với giá bán bình quân khoảng 15.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với năm trước. Sản lượng trên đã mang lại tổng doanh thu hơn 2.900 tỷ đồng, trong khi các dịch vụ phụ trợ trong quá trình tiêu thụ vải thiều cũng mang về cho kinh tế tỉnh này 1.700 tỷ đồng.