Tính đến ngày 15/09/2015, đã có 397 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn TP. HCM với vốn đăng ký đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 115,3% so với cùng kỳ năm trước.