Theo Trưởng phòng Nhân sự Công ty Tuyển dụng và tìm kiếm việc làm CareerLink, việc một nhà quản lý xuất sắc nên làm để đồng hành cùng những người trẻ là tạo cho họ một môi trường làm việc lý tưởng. Vậy như thế nào là môi trường làm việc lý tưởng mà người trẻ hiện nay đang tìm kiếm?