Utrecht, một trong những thành phố đông dân nhất của Hà Lan, đang chuẩn bị áp dụng chính sách trả “lương cơ bản” 800 euro mỗi tháng để giảm tải hệ thống an sinh xã hội và khuyến khích người dân... đi làm.