Sau khi quả xoài Việt Nam bắt đầu được phép xuất khẩu sang Nhật vào tháng 11 vừa qua, đến nay táo Nhật Bản cũng đã được phép xuất khẩu trở lại vào thị trường Việt Nam.