Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng chỉ nên tăng 10% lương tối thiểu, đồng quan điểm với VCCI và con số thấp hơn 6% so với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra.