tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

  • Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường giai đoạn 2004-2014

    Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường giai đoạn 2004-2014

    Theo quy định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị, Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, trong giai đoạn 2004-2014 thực hiện: (i) Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng giao cho Ban quản lý rừng quản lý và đất các nông, lâm trường sử dụng để thực hiện nhiệm vụ công ích, không thực hiện kinh doanh; (ii) Cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất nông, lâm nghiệp giao cho các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

  • Hải Dương ưu đãi sai luật cho một doanh nghiệp hơn 10 năm

    Hải Dương ưu đãi sai luật cho một doanh nghiệp hơn 10 năm

    UBND tỉnh Hải Dương đã cho một doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định. Khi Bộ Tài chính “tuýt còi”, Hải Dương đề nghị Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp được hưởng tiếp ưu đãi khác thay thế.

Tin đọc nhanh

Tin quan tâm nhiều