Mặc dù Sở VHTTDL đã cảnh báo về thực trạng thừa khách sạn (chủ yếu 1-3 sao) tại Đà Nẵng, nhưng bất chấp cảnh báo này, khách sạn vẫn cứ đua nhau mọc lên. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn chưa có một quy hoạch nào về việc xây khách sạn.