Theo kế hoạch, Ngân hàng Quân Đội sẽ sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà với tỷ lệ hoán đổi 1:2,2. Quyết định sáp nhập sẽ nằm trong tay cổ đông MBBank tại Đại hội tới. Hơn một nửa tài sản của SDFC lại nằm ở khoản cho chủ đầu tư Usilk City vay.