Nhật Bản cần lao động đó là cơ hội hiếm có, nhưng do thiếu tính sẵn sàng trong đào tạo nguồn nhân lực, nên VN dễ để tuột mất cơ hội.