Dưới đây là câu chuyện của một bạn nam tên Nhật gửi về cho chúng tôi. Trong quá trình trao đổi, Nhật đã chia sẻ thẳng thắn hy vọng chúng tôi sẽ đưa câu chuyện như một bài học nhỏ về quá trình xây dựng sự nghiệp và hành trình chinh phục con đường tự do tài tài chính.