Nhu cầu tiêu thụ dòng điện thoại Galaxy suy yếu kéo theo giá cổ phiếu của Samsung giảm trong 5 tháng liên tiếp.