Nhà khoa học Richard H.Thaler tại Đại học Chicago vừa được công bố giành giải Nobel Kinh tế 2017.