tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

  • Các chính sách quản trị và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

    Các chính sách quản trị và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

    Bài viết nghiên cứu mức độ biến động của các nhân tố phản ánh các chính sách quản trị để làm rõ hơn mối quan hệ giữa các nhân tố đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam... Việc hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các nhân tố này với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các giai đoạn của quản trị tài chính doanh nghiệp, là mối quan tâm không chỉ riêng đối với doanh nghiệp, mà còn đối với các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý.

  • 7 quyết định tài chính cần làm trước tuổi 25

    7 quyết định tài chính cần làm trước tuổi 25

    Bắt đầu tiết kiệm 20% thu nhập, sắp xếp hợp lý chi tiêu của bản thân và chăm sóc tốt sức khỏe là vài trong số các quyết định tài chính mà bất kỳ bạn trẻ nào cũng cần thực hiện trước tuổi 25, theo CNN.

Tin đọc nhanh

Tin quan tâm nhiều