Tôi tán thành những ý kiến và khuyến nghị đã được các chuyên gia của VCCI nghiên cứu và phân tích rõ ràng, xác đáng trong tài liệu về vấn đề lao động trong đàm phán TPP. Tham gia TPP chắc chắn sẽ có những thách thức và cơ hội mới về lao động cho DN nước ta.