Hiện nay, xu hướng lắp đặt các thiết bị công nghệ cho nhà ở đang ngày càng gia tăng trên thế giới bao gồm cả Việt Nam.