Những năm gần đây, doanh số ô tô liên tục tăng. Đến hết tháng 8/2015, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường là 142.077 xe, tăng 57% so với cùng kỳ 2014 (nguồn: VAMA – Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN).