Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh, đã trực tiếp kiểm tra thực địa công trường.